UAB Plastic Chips

Antrinių žaliavų atliekų supirkimas, pardavimas

UAB Plastic Chips

Antrinių žaliavų atliekų supirkimas, pardavimas

Tvarkymas-supirkimas

Tvarkome gamybinių įmonių plastikines atliekas,savoms reikmėms sunaudotas plastikinės pakuotės atliekas (apmokestinamos plastikinių pakuočių atliekos) bei kitas antrines plastikines žaliavas. Įmonė turi teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus.

Pardavimas

Parduodame aukštos kokybės perdirbtas žaliavas PP, HDPE, PA, PS, ABS, PC

Apie Mus

Įmonės vizija tikslas

Įmonė UAB „Plastic Chip“ mąstydama apie dabartinius plastiko gaminių panaudojimo mastus,mes puikiai suvokiame, kad šioms sunkiai yrančioms atliekoms atitarnavus savo laiką, jos kaupiasi aplink mus ir teršia aplinką bei kelia grėsmę visai ekosistemai. Todėl mūsų įmonės misija – mažinti išmetamų neperdirbtų plastiko atliekų, jas perdirbant į plastikinių gaminių produkcijai tinkamą žaliavą. Tikimės, kad bendromis pastangomis mums pavyks sumažinti neigiamas klimato kaitos ir šiltnamio efekto pasekmes.

Aplinkosauga

Uždara akcinė bendrovė  „Plastic Chips“ yra įregistruotas atliekų tvarkytojų valstybės registre, todėl turi įstatymų nustatyta tvarka teisę surinkti, vežti, paruošti perdirbti, perdirbti arba perduoti perdirbėjams ar kitiems atliekų tvarkytojams.

UAB „Plastic Chips“ vykdoma veikla atitinka visus aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

UAB "Plastic Chip" rekvizitai

Įmones kodas: 126360316
PVM kodas: LT263603113
Internetinis paštas: plasticsales0@gmail.com
Telefono numeris: +37067966772